برای ارتباط با وبلاگ چاپارخانه و ارسال عکسها و مطالب خو برای انتشار می‌توانید از ایمل زیر استفاده کنید:

chaparkhaneh.blog.ir@gmail.com


شماره تلفن تماس با دهداری روستای چاپارخانه و مدیر وبلاگ:


۰۱۳۳۴۴۳۵۸۰۰


۰۹۳۵۴۴۸۹۸۵۲

۰۹۳۵۴۴۸۹۸۵۲