آگهی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان

قابل توجه روستائیان و کشاورزان عزیز:

شما می‌توانید با پرداخت حداقل ۱۲۰۰۰۰۰ ریال سالیانه، خود و سایر افراد تحت تکفل، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان قرار داده و از مزایای عضویت ۱- بازنشستگی (مستمری پیری) ۲- ازکار افتادگی (ر اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار) ۳- مستمری بازماندگان (فوت ناشی از کار یا بیماری) بهره‌مند شوید. و همچنین شما کشاورزان غیر ساکن روستا هم می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی شده و از کلیه مزایای بالا بهره‌مند گردند.

جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری محل خود مراجعه و یا با شماره زیر، کارگزار صندوق بیمه دهستان چاپارخانه، فشتکه تماس حاصل نمائید

۰۹۱۱۳۴۸۰۳۵۱