قهوه خانه نظمی

اینجا قهوه‌خانه‌ی نظمی است که در روستای چاپارخانه و کنار جاده‌ی اصلی انزلی ـ رشت قرار گرفته و به دلیل چای اعلایی که همیشه تازه‌دم و آماده دارد و اخلاق خوب و خوش‌رویی کارکنان آن بسیار مورد توجه اهالی محل و همچنین مسافران و رانندگانی است که از جاده‌ی انزلی به سوی رشت می‌روند.

پست بانک چاپارخانه

پست بانک چاپارخانه نیز محل بسیاری از مراجعات اهالی برای امور بانکی و اداری‌شان است و با وجود مسئول پرحوصله و کاربلدی چون آقای پورآقایی و همکار محترم خودمان مجتبی نظمی، تحت مدیریت سرکار خانم سیده زهرا حسینی، به خدمت‌رسانی به اهالی مشغول هستند.