لوگوی دهیاری چاپارخانه


مجید نظمی

مجید نظمی

دهدار روستای چاپارخانه


علی باقرپور

علی باقرپور

رئیس شورای اسلامی روستا

گفتگوی سردبیر وبلاگ چاپار خانه با علی باقر پور به مناسبت روز ملی شوراهای اسلامی


سیده زهرا حسینی

سیده زهرا حسینی

نایب رئیس شورای اسلامی روستا


مسعود قدیمی

عضو (منشی) شورای اسلامی روستا


شماره تلفن تماس با دهداری و شورای اسلامی روستای چاپارخانه: ۰۱۳۳۴۴۳۵۸۰۰