اطلاعیه استخدام ساختمانی

قابل توجه افراد جویای کار

به افراد دارای مهارت در کار ساختمان‌سازی نیازمندیم

نگهبان شب ( با ضامن معتبر و رضایت‌نامه از محل کار قبلی )
کارگر ساده ساختمان ( به صورت روز مزد )
استاد بنّاءِ ماهر ( برای دیوار چینی و ... )
سقف‌کار درجه یک ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
استاد گچ‌کار ماهر ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
استاد نجار ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
لوله‌کش ماهر ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
برق‌کار ماهر ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
کاشی‌کار ماهر ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
راننده تراکتور با ماشین مجهز برای حمل مصالح ( به صورت کنتراتی )
باغبان و محوطه ساز ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )
آهنگر و درب و پنجره ساز ( با سابقه کار قابل ارائه و رضایت‌نامه )

داوطلبین میبایست حداقل دو نفر معرف از افراد معتبر محلی ارائه کنند.
در صورت تمایل می توانید با شماره 09112325287 رئیس شورای اسلامی تماس حاصل فرمائید